Diflex - Personlig IT utan överraskningar

IT-branschens paradox, icke-problemet ingen vill tala om

Det känns som att det är hög tid att ifrågasätta IT-branschens kanske största “icke-problem”,
börja ifrågasätta dess arbetssätt och framförallt faktureringsmodellen som över tid blivit
organisatoriskt accepterad.

 

Äta kakan, men fortfarande ha den kvar?
Majoriteten av alla IT-driftsleverantörer delar på ett eller annat sätt med sig av att de tar ett helhetsgrepp,
vad det innebär får vi spara till en senare tillfälle.
De allra flesta leverantörer tar en fast summa pengar av sina kunder för att säkerställa en fungerande IT-drift.
När samma kund har problem med något så tar leverantören sedan generöst betalt
i form av konsultationstimmar för att lösa problemet.

Helt krass, så innebär det att IT-leverantörer är som mest lönsamma, desto mer problem deras kunder har. Modellen är extremt branschspecifik.
Skulle det varit okej för dig att betala fast ingrävningsavgift till fiber, men när de av misstag gräver till fel hus,
så måste du betala extra för de timmarna de måste lägga för att korrigera misstaget?

Eller, betala serviceteknikern som arbetar i hyreshuset när värmen har slutat fungera i din lägenheten?
Kanske borde vi börja betala extra vid strömavbrott? Jag hade kunnat fortsätta med detta hela dagen.

 

Hur kan vi skapa ett incitament till att jobba mot samma mål, tillsammans med våra kunder?
IT-driftsleverantörer måste förändra sitt förhållningssätt.
Att tjäna pengar på sina kunders motgångar skapar endast en miljö av negativitet och provisoriska lösningar.
Vänd istället på modellen, ta betalt för att hålla IT:n igång, och tjäna pengar tillsammans med era kunder istället.
Plocka bort alla tilläggskostnader för saker ni förpliktigat er att ta hand om och börja garantera
helhetslösningens funktionalitet.

 

På Diflex har vi tagit oss i kragen och är mitt uppe i denna förändring, nu är det dags för alla att ta sitt ansvar.
Här kommer fyra punkter som vi har förändrat, använd det som inspiration och ta tag i “icke-problemet”
som har förbisetts för länge:

• Obegränsad support
• Obegränsad nätverkshårdvara
• Obegränsad krafttillförsel
• Inga installationskostnader

Detta ingår bland annat i vår lösning och våra kunder betalar en fast månadsavgift per användare.
Vi är som mest lönsamma när våra kunder inte har några IT-relaterade problem och kan då ge dem möjlighet att satsa på sin kärnverksamhet till 100%.