Tjänster

Vi tar ansvar hela vägen från dator och skrivare till server och moln.

Webbshop

Direkt från egen lagerhylla för att förenkla allt kring hård- och mjukvara.

Kundsida

Vi finns på plats för att besvara frågor om våra tjänster och för support.

Nyheter

Vi är ett företag under konstant förändring, läs mer av de senaste på vår nyhetssida.

Våra fyra affärsområden

IT Support

För att ni ska kunna fokusera på er verksamhet vill vi fokusera på er support och helt enkelt avlasta er från alla IT-frågor.

Läs mer

Nätverk

Låt oss hjälpa er med hela ert nätverk, trådlöst, trådat och Internet.

Läs mer

IT Drift

Vi har två datorhallar, i dessa kan vi ge er en stabil och säker IT-drift.

Läs mer

Licenser

Vi kan tillgodose ert behov av licenser för er IT-drift, låt oss leverera era Microsoft molntjänster m.m.

Läs mer

Snabb & obegränsad IT-Support

Med en supportuppsättning i tre led och genomarbetade tillvägagångssätt kring akuta ärenden, erbjuds ni en snabb support där rätt kompetens och erfarenhet tilldelas ert ärende.
Obegränsad support mot en fast månadsavgift skapar ett incitament till att jobba mot samma mål. Syftet är att ni ska ha så lite IT-problem som möjligt och då skapas en win-win situation mellan företagen.

Fördelar

  • Undviker timdebitering och småfakturor
  • Enkelt att budgetera
  • Båda parter vinner på att er IT alltid fungerar

Personligt engagemang

Vår vision är att vara en partner som ni kan växa tillsammans med. Genom proaktivt arbete hjälper vi inte bara till med problem, ni får också stöttning i utvecklingsfrågor och förbättringsåtgärder kopplade till er IT.
Alla kunder får en personlig tekniker som sätter sig in i deras verksamhet och står för den huvudsakliga kontakten ut mot ert företag. Långsiktigt innebär det att ni kan optimera ert arbetssätt och ta fram diverse best-practice.

Fördelar

  • Kundansvarig tekniker på varje företag
  • Utvecklingsmöten
  • Proaktivt arbete

Obegränsad IT-drift

Ni erbjuds helt obegränsat med kraft och prestanda. Vi överdimensionerar med kraft för att garantera att det aldrig ska bli en flaskhals i organisationen. Ni får obegränsat med nätverkshårdvara för att kunna koppla samman hela verksamheten smidigt och effektivt.
Vi sköter allt från att köpa in datorn, den levereras med rätt behörighet och program baserat på användaren.

Fördelar

  • Obegränsat med kraft & prestanda
  • Fullständig nätverkslogistik
  • Tydlig IT-struktur

Helhetslösning

Diflex Hosting är en funktion. Alla tjänster paketeras och skräddarsys efter era behov. Vi blir er IT-avdelning och ni kan fullt ut fokusera på er kärnverksamhet. Hela er IT-plattform kopplad till ETT telefonnummer.
Det ingår full förvaltning och övervakning av samtliga system. IT ska aldrig vara en diskussionsfråga, det ska bara fungera!
Fördelar
·          Hela IT-miljön under ett tak.
·          Ni får en funktion
·          Full fokus på er kärnverksamhet.

Nöjda kunder

Willab Garden AB

”Vi har alltid varit nöjda med vårt samarbete med Diflex då dem uppfyller våra krav på pålitlighet och vi känner att de har ett långsiktigt tänk när det gäller kundrelationer och tjänster.
Diflex har hittat rätt anpassningar för oss, och under resans gång har de visat ett stort engagemang för att vi skulle känna oss nöjda med den slutgiltiga lösningen.”

Annika Gustafsson
Willab Garden AB

Kontakta vår säljare

Ludvig Lindström

Följ oss på sociala medier