Diflex har genomfört en uppgradering av Vertical Positioning Group!

Diflex har genomfört en uppgradering av Vertical Positioning Group!

Under den gångna helgen har Diflex genomfört en stor uppgradering av IT-miljön
hos Vertical Positioning Group (VPG).

Installationen omfattade 5 kontor varav tre utomlands och ca 130 datoranvändare.
I projektet ingick uppgradering av filstruktur till SharePoint Online, migrering till Windows Server 2019,
byte av all nätverkshårdvara m.m.

 
Det är med stor respekt man tar sig an ett projekt i denna storlek, speciellt i dagsläget
när vi inte kan resa till de internationella säljkontoren.
Att genomföra alla förändringar under ett kort tidsfönster medför också många risker

Berättar Daniel Ivarsson, VD på Diflex.

 
Projektet startade efter sommaren och första delen var uppgraderingen till SharePoint Online samt utbildning
i det nya arbetssättet. När denna delen var klar kvarstod migrering av all programdata till nya virtuella
maskiner samt byte av hela nätverket.

Projektet har gått bra och vi är idag där vi tänkte oss att vara efter installationen.
Det vi tror är en stor orsak till framgången är det fantastiska engagemang som både mina kollegor på Diflex
men också kundens kontaktpersoner haft genom projektet

Fortsätter Daniel.

 
För VPG är såklart IT-driften en central del i verksamheten och med en digitaliserad verksamhet
blir denna typen av förändringsprojekt väldigt kritisk.
Så här berättar VPG om processen:

VPG has recently had a total IT makeover – hardware, software, and everything that joins it all up!
“It was a tough job” says Leif Karlsson, IT Manager at VPG.
“But worth the effort, because we can now offer our customers wholly new possibilities in the ways
they work with us. We have made our support and service faster and more secure and convenient.”

The work was planned meticulously, and took three straight 24-hour days over a long weekend.
“Our IT team pulled out all the stops” says Leif.
“And we had great support from Diflex, our IT services supplier. They provide us with a complete package
including operation, network, licenses, and support.
They also share our goal of making everything work – and keep working”

COVID-19 restrictions blocked travel plans, of course. However, that did not stop work at VPG’s sales offices abroad.
They were able to carry out the network installation themselves with the help of remote guidance from Diflex.
VPG offices around the world can now work together seamlessly.

The makeover gives customers faster service and support, with easy single-point access to VPG’s experts
and their accumulated knowledge and experience.
“We have made it easier to communicate with us via chat, webinars, and other online services,
which will save our customers a lot of time”
Leif points out.

Less visible benefits include improved security and cyber-protection.
“Less visible, but still important. We are now much less vulnerable to business risks in that area,
so we can offer the continuity our customers appreciate”

The makeover went even more smoothly than had been hoped, and Leif appreciates the patience and dedication of everyone involved.
“There were a couple of glitches, but we prioritized carefully and solved them step-by-step” says Leif.
“We in IT can now look forward to improving our customer solutions instead of fixing IT issues”