Bild2 Diflex bygger ut lokalen i Ängelholm

Diflex bygger ut lokalen i Ängelholm

Diflex har precis signerat avtal om tillbyggnad av befintligt kontor, idag är kontoret på 800 kvadratmeter och tillbygget landar på 400 kvadratmeter. Byggnaden kommer förlängas i två ändar och när vi är klara kommer den total ytan vara på ca 1200 kvadratmeter.

För ca 4 år sedan flyttade Diflex in i nya fina lokaler, till en början var det ganska så ödsligt och mycket tomma ytor med succesivt har lokalen fyllts. Lokalen är inte helt full än men vi räknar på att inom 1 år är alla platser med råge fyllda och då behöver vi mer yta att expandera i.

Byggnaden placerades från första början så att det fanns möjlighet till denna tillbyggnad och nu är dags att göra slag i den saken, tillbygget kommer starta senare höst och beräknas att stå klart sommaren 2023.

“Jag och personalen trivs mycket bra i den lokal vi har idag och jag vill såklart att vi ska ta nästa steg innan det blir för trångt. Tanken är att vi tar detta kliv nu så att vi är väl rustade för framtiden.” Berättar Daniel Ivarsson, företagets VD.

Diflex har den senaste tiden fått mer nationella och internationella kunder och dessa kunder gör att det inte spelar så stor roll var vi sitter, det är ju ändå så att den mesta felavhjälpningen sker via fjärrsupport. En stor del av vår leverans är att hjälpa kunder med Microsoft 365, SharePoint, OneDrive och Teams och dessa funktioner är ju från början designade för att möjliggöra arbete från olika ställe och ger användaren bra mobilitet. Så att bygga ut kontoret i Ängelholm blir därmed ett bra steg, även om vi har kunder på många olika orter så som Stockholm, Göteborg och Malmö.

En del av utbyggnaden är utav vårt eget lager, detta kommer att bli 3 gånger så stort, så här berättar får säljare Tim om lagrets funktion för Diflex: Att ha ett eget lager bidrar till en ökad service, kunderna kan få sakerna snabbt och vi kan göra stora inköp vilket er oss bättre inköpspriser. Att inom kort få ett tre gånger så stort lager kommer bidra till att vi kan fortsätta med denna affärsmodell och fortsätta erbjuda snabba och säkra datorleveranser.

Mer information om detta byggprojekt kommer löpande!