GDPR Informationsträff om GDPR

Informationsträff om GDPR

Idag styr ett regelverk som heter Personuppgiftslagen (PUL) alla personuppgifter som lagras.
Den 25 maj 2018 kommer PUL att ersättas av General Data Protection Regulation (GDPR).
Kort sagt kan man säga att GDPR är hårdare reglerat än PUL och det finns en rad punkter
alla svenska bolag bör förhålla sig till för att uppfylla de nya tuffare kraven i GDPR.
Detta har varit klart sedan länge, förordningen antogs redan den 27 april 2016.

Vi på Diflex kommer anpassa oss för det nya regelverket
och under hösten har detta arbete påbörjats.
Vi har den 1 december en informationsträff hos oss, vi bjuder på frukost och går igenom
GDPR samt berättar om hur vi kommer förhålla oss till de nya reglerna.