Diflex utsedd till Gasellföretag av Dagens Industri

Diflex utsedd till Gasellföretag av Dagens Industri

Varje år utser Dagens Industri de företag som växer snabbast och på ett bra sätt.
Diflex har blivit utsedd till ett Gasellföretag igen och det är den fjärde gången!

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier nedan.
Dagens Industri gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.

Ett Gasellföretag har:

 • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
 • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
 • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  i den fyraåriga undersökningsperioden.
 • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
 • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
 • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
 • Sunda finanser.
 • Diflex AB har blivit utsedd till Gasell följande år:
  2017, 2018, 2020, 2021

  Man blir såklart stolt att Diflex igen möter de högt uppsatta kriterier som finns för att bli ett Gasellföretag.
  Det blir ett bra tillfälle att stanna upp och tacka kunder och personal för de senaste åren!

  Berättar Diflex VD, Daniel Ivarsson.