Gasell 2018

Gasell 2018 – Diflex utsedd som Gasell för andra året i rad!

Diflex fortsätter sin stadiga tillväxt och som kvitto på bedriften utsedd
av Dagens Industri som Gasell för andra året i rad!

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första
          och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.