WA3RM greenhouse

WA3RM väljer Diflex

WA3RM är ett svenskt företag med huvudkontor i Malmö. Ursprunget är från forskningsanläggningen ESS och företaget är idag världsledande inom utveckling och finansiering av cirkulära och biobaserade verksamheter i industriell skala för återvinning av restströmmar. Genom att omvandla outnyttjade restströmmar till användbara och värdefulla resurser bidrar de till en positiv omställning samtidigt som nya arbetstillfällen skapas.

WA3RM har ett flertal projekt på gång runt om i Skandinavien. Det som kommit längst ligger utanför Örebro, i Frövi, där WA3RM precis håller på att färdigställa ett växthus på 100 000 kvadratmeter, eller nästan 20 fotbollsplaner, för tomatodling. Istället för konventionell uppvärmning, som på kontinenten inte sällan är fossil, värms växthuset upp med restvärme från en näraliggande kartongfabrik. I växthuset kommer snart 250 000 tomatplantor och 500 000 humlor att flytta in, för att producera minst 8 000 ton tomater per år. Det motsvarar nästan var tionde tomat som konsumeras i Sverige. För mer information, besök gärna www.wa3rm.se eller följ WA3RM på Linkedin.

Nedan följer en recension om varför WA3RM valde Diflex som IT-partner:

“Jag vill verkligen ge superlativt beröm till Johan som är en helt fantastisk säljare.

Jag kontaktade ett par olika IT företag när vi beslutat att vi behövde en annan typ av support än det företag som vi använder oss av idag kan tillhandahålla. Vill verkligen betona att det var pga. Johans härliga sätt och hans förståelse för vårt behov som gjorde att Diflex blev min favorit direkt.

När vi sedan fick offerterna och jag hade uppföljningsmöten med företagen som lämnat offerter så var jag helt såld på det koncept som Johan presenterade.

Jag kan varmt rekommendera att ni kontaktar Johan för att diskutera er IT support.”