Diflex - IT-lösningar för ert företag DriftsbloggSupportWebbmailFtpAnti virusHosting
HostingServiceavtalFjärrbackupFörsäljning
 
 

Hosting

Hosting är ett allmänt begrepp, Diflex Hosting innebär en helhetslösning där vi tar hand om hela er serverlösning.
Vi tillhandahåller rubbet, serverlösning, programvara,
IT-säkerhet och drift allt till ett attraktivt månadspris...

Diflex hosting  

 

Serviceavtal

Med kontinuerlig översyn och uppdatering av hård- och mjukvara är möjligheterna goda att undvika störningar och
driftstopp i er IT-miljö!
När ni väljer att teckna serviceavtal med oss ingår alltid en garanterad inställelsetid...

Diflex serviceavtal  
 

Fjärrbackup

Fjärrbackup är en tjänst för en säkerhetskopiering på distans. Tjänsten innebär att den information som ska kopieras skickas, krypterat, till en server hos Diflex. Där lagras informationen, fortfarande i krypterad form, komprimerad och oåtkomlig för obehöriga. Ytterligare en krypterad kopia lagras på en reservserver i en säkerhetsklassad datahall med skalskydd, brandskydd och reservkraft i form av UPS och dieselaggregat...

Diflex Fjärrbackup  
 

Försäljning

När du behöver förnya din IT- och teknikutrustning så gör du rätt i att vända dig till Diflex. Vi levererar allt från enskilda programvaror till färdiga domänlösningar innehållande server, klienter, nätverk, mjukvara osv.
Vi levererar inte bara datorutrustning utan faktiskt det mesta som omfattas av ordet teknik...

Diflex försäljning  
 
Diflex.se
Importgatan 2
262 73 Ängelholm
Tel: 0431 - 44 99 50
Fax: 0431 - 41 18 99