Diflex - IT-lösningar för ert företag DriftsbloggSupportWebbmailFtpAnti virusHosting
HostingServiceavtalFjärrbackupFörsäljning
 

Hosting


Hosting är ett allmänt begrepp, Diflex Hosting innebär en helhetslösning där vi tar hand om hela er serverlösning. Vi tar hand om era servrar i vår serverhall,
så här ser upplägget ut:
  • Vi har en säker serverhall utformad tillsammans med Rittal.
  • I serverhallen har vi de kraftfulla servrarna kopplade till ett
    SAN (lagringslösning).
  • Varje fysisk server innehåller flera virtuella servrar.
  • Diflex är anslutna till både Helsingborgs stadsnät (Öresundskraft)
    samt Ängelholms stadsnät (Bjäre Kraft).
    Därför kan vi med bästa kvalité koppla upp företag mot vår hostinganläggning.

 

I ovanstående miljö kör vi alla tänkbara program som våra kunder kräver dessutom tillhandahåller vi de Microsoft program som behövs, t ex: Word, Excel, Outlook, SharePoint och Exchange (mailhantering).

Sammanfattningsvis tillhandahåller vi rubbet, serverlösning, programvara,
it-säkerhet och drift allt till ett attraktivt månadspris.

Välkommen att kontakta vår säljare för mer information:
Kjell Ivarsson, kjell.ivarsson@diflex.se, 0431-44 99 55.

 

 

Diflex.se
Importgatan 2
262 73 Ängelholm
Tel: 0431 - 44 99 50
Fax: 0431 - 41 18 99