Diflex hjälper er med NIS 2

Diflex arbetar aktivt med att säkerställa att dess kunder följer nya regelverk, i höst (2024) träder NIS 2 i kraft och vi har i denna kunskapsartikel lite information om hur vi kan hjälpa till att bli ”compliant”.

Först en kort beskrivning av NIS 2

EU har nyligen föreslagit ett reviderat direktiv om säkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS 2), som syftar till att öka motståndskraften och säkerheten hos kritisk infrastruktur och kritiska tjänster på det digitala området. De nya reglerna kommer att gälla för ett bredare spektrum av sektorer och enheter, såsom energi, transport, hälso- och sjukvård, bankverksamhet, offentlig förvaltning, digital infrastruktur, molntjänster, internetbaserade marknadsplatser, sociala nätverk och sökmotorer. NIS 2-direktivet kommer också att införa strängare krav på rapportering av incidenter, genomförande av säkerhetsåtgärder och samarbete med myndigheter.

Vilka omfattas av NIS 2?

Diflex Nis 1.

Sektorer inom Nis 1.

Diflex, Microsoft och NIS 2

För att hjälpa er att följa de nya reglerna i NIS 2 erbjuder Diflex en rad produkter och tjänster som kan era säkerhetsmål.

  • Diflex Hosting är en molnplattform som tillhandahåller säker och skalbar infrastruktur, data och program för digitala tjänster. Dflex uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och efterlevnad, till exempel NIS 2 och GDPR. Diflex erbjuder även verktyg och tjänster för hotidentifiering, incidenthantering, säkerhetskopiering och återställning samt affärskontinuitet.
  • Microsoft 365 är en uppsättning produktivitets- och samarbetsverktyg som gör det möjligt att kommunicera, dela och arbeta effektivt och säkert. Microsoft 365 innehåller säkerhetsfunktioner som kryptering, multifaktorautentisering, dataförlustskydd och avancerat skydd mot hot. Microsoft 365 hjälper också entiteter att uppfylla NIS 2-rapporteringsskyldigheterna genom att tillhandahålla granskningsloggar och rapporter.
  • Microsoft Security är en omfattande portfölj med lösningar som omfattar identitets- och åtkomsthantering, slutpunktsskydd, molnsäkerhet, nätverkssäkerhet och hotinformation. Microsoft Security utnyttjar artificiell intelligens, maskininlärning och molnskala för att tillhandahålla proaktivt och anpassningsbart skydd mot cyberattacker. Microsoft Security integreras också med Azure och Microsoft 365 för att ge en enhetlig och konsekvent säkerhetsupplevelse.

Genom att använda Microsoft-produkter på rätt sätt kan vi säkerställa att ni följer NIS 2, samt också förbättra sin säkerhetsstatus och motståndskraft inför nya cyberhot. Diflex strävar efter att hjälpa sina kunder och partner i EU att uppnå sina mål för digital omvandling samtidigt som de säkerställer säkerheten och tillförlitligheten i sina nätverks- och informationssystem.

Slutligen, några konkreta tips för att ta frågan vidare:

  1. Se över om ni berörs av NIS 2.
  2. Om ni gör det, lägg upp en plan för att bli compliant.
  3. Fundera om ni avser att bli compliant ändå för att vara säkra inför framtiden.
  4. Ta hjälp av er IT-partner för att sätta upp de system som krävs för att uppfylla kraven.